Rögle Plantskola AB

Startsida

Rögle Plantskola AB producerar ungplantor, häckplantor och grundstammar.
Våra kunder är främst andra plantskolor och gardencenters i Sverige, Finland,

Norge och Danmark.

Vårbild kontoret.

Väder Tånga

Engelsk flagga
Carpinus betulus E co. Spiraea bet. Tor E co. Rosa rugosa co.

Senast uppdaterad 2019-03-07
© Copyright 2011 Rögle Plantskola AB